DOKÜMANLAR

   

   
Burs Başvuruları
   
  E.Ü.İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme Diyetetik Bölümü'ne İlişkin Formlar

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015 - 2016 Güz Yarıyılı Ders Program

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015-2016 Güz Dönemi Final Programı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders Planı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2014 - 2015 Güz Yarıyılı Ders Programı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2014 - 2015 Bahar Yarıyılı Ders Programı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı
  Ebelik Müfredat Çalıştayı Lisans/Lisansüstü Eğitim Atölye Çalışması,11-13 Eylül 2013,İzmir
1. Grup Lisans Çalıştay Raporu İçin Tıklayınız.
1. Grup Bologna Ders programları İçin Tıklayınız.
2. Grup Lisans Çalıştay Raporu İçin Tıklayınız.
2. Grup Bologna Ders Programları İçin Tıklayınız.
3. Grup Lisans Çalıştay Raporu İçin Tıklayınız.
3.Grup Bologna Ders Programları ve Ebelik Bölümü Program Çıktısı İçin Tıklayınız.
Lisansüstü Çalıştay Raporu İçin Tıklayınız.
   
  E.Ü.İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri' ne İlişkin Formlar
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uygulama Usul ve Esasları
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Staj Usul ve Esasları
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Uygulama Usul ve Esasları
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü İntörn Uygulama Esasları Kılavuzu
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Uygulamalı Derslere ve Staja İlişkin Usul ve Esaslar
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Uygulama/Staj Kıyafeti Usul ve Esasları
   
  E.Ü.İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü'ne İlişkin Formlar
   
Ebelik Bölümü Ders Planı/Müfredatı-Lisans
2016 - 2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programları
 

Ebelik. I Güz 2016

Ebelik. II Güz 2016

Ebelik. III Güz 2016

Ebelik. IV Güz 2016

2015 - 2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları
  Ebelik. I Bahar 2016
  Ebelik. II Bahar 2016
  Ebelik. III Bahar 2016
  Ebelik. IV Bahar 2016
   
  Mezuniyet Kriterleri Danışman Öğretim Elemanları Listeleri
2016 Girişli Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Kriter Danışman Öğretim Elemanları Dağılım Listesi İçin Tıklayınız.
2010 Girişli Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Kriter Danışman
Öğretim Elemanları Dağılım Listesi İçin Tıklayınız.
2011 Girişli Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Kriter Danışman
Öğretim Elemanları Dağılım Listesi İçin Tıklayınız.
2012 Girişli Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Kriter Danışman
Öğretim Elemanları Dağılım Listesi İçin Tıklayınız.
2013 Girişli Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Kriter Danışman Öğretim Elemanları Dağılım Listesi İçin Tıklayınız.
2014 Girişli Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Kriter Danışman Öğretim Elemanları Dağılım Listesi İçin Tıklayınız.
2015  Girişli Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Kriter Danışman Öğretim Elemanları Dağılım Listesi İçin Tıklayınız.
Staj Formları
  Stajlar Hakkında Bilgilendirme Sunumu
   
  Sömestr Staj Belgeleri
Sömestr-EK-1 Zorunlu-Staj-Formu 2017
Sömestr-EK-1a SGK Provizyonu-Zorunlu Staj Formu ile Birlikte
Sömestr-EK-2 Hastanelere Bilgi Verme Yazısı
Sömestr-EK-3 Öğrenci Devam Çizelgesi
Sömestr-EK-4 Staj Değerlendirme Formu
Sömestr-EK-5 Ön yazı- Hastanelere İlk Başvuruda Kullanılacak
Sömestr-EK-6 Dönem İçi Zorunlu Staj Formu
Zorunlu Staj Formu
   
  Yaz Staj Belgeleri
Yaz Önyazı Hastanelere İlk Başvuruda Kullanılacak 2017
Yaz EK - 4 Staj Değerlendirme Formu 2017
Yaz EK - 3 Öğrenci Devam Çizelgesi 2017
Yaz EK - 2 Hastanelere Bilgi Verme Yazısı 2017
Yaz EK - 1a SGK Provizyonu Zorunlu Staj Formu ile Birlikte 2017
Yaz Ek - 1 Zorunlu Staj Formu 2017
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk SYO Staj Usul ve Esasları
   
   
      Mezuniyet kriterlerini içeren ebelik bölümü öğrencileri için çalışma kitabı yüksekokul yayın bürosundan temin edilebilir.