AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (ADEK)

 (Dekan, Dekan Yrd. Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreteri zorunlu komisyon üyesidir)

 

Prof. Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK (Başkan)

Doç. Dr. Reci MESERİ

Yrd. Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ

Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN

Şiyar TAN