Çerez Örnek
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu "Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi" kapsamında (10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı) Bakanlar Kurulu kararı ile 2.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur.
 
Yüksekokulumuz "Hemşirelik Bölümü" ile eğitime başlamış olup, 1998-1999 eğitim öğretim yılında "Ebelik Bölümü" açılmış ancak, aynı üniversitede aynı dalda eğitim veren bir başka yüksekokulun (Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 1955 İzmir) bulunması nedeni ile, 2001 yılında "Hemşirelik Bölümü" kapatılarak öğrenci alımı durdurulmuştur.Ebelik Bölümüne öğrenci alımına halen devam edilmektedir.
 
Sağlık Memurluğu Bölümü 2005-2006 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Ancak 2007-2008 eğitim öğretim yılında bu bölüme öğrenci alımı durdurularak, Hemşirelik Bölümüne öğrenci alımına tekrar başlanmıştır.
 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2007-2008 eğitim-öğretim yılında açılmış olup 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilmesi planlanmaktadır.
 
Ebelik Anabilim Dalı'nın kurulmasıyla 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Ebelikte Yüksek Lisans programı başlatılmıştır. Yükseklisans programına öğrenci alımına halen devam edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca 28/03/2013 tarihli ve 75850160-104.01.04-2285 sayılı karar ile Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Ebelik Anabilim Dalı Doktora programının açılması uygun görülmüştür. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitümüze bağlı olarak doktora programına öğrenci alımı başlamıştır.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ